Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Publicēšanas datums: 15/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība “Īrijas Latvijas Tirdzniecības Kamera”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008193353

Adrese

Aleksandra Čaka iela 118, Rīga, Latvija, LV-1012

Tālruņa numurs(-i)

+371 67292153

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētāja Ilze Krēsliņa, Tālr. +371 67292153, e-pasts chamber@irlat.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Informācijas un veicināšanas pasākumi ASV un Kanādas tirgū

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

28/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

14/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Personu apvienība, kas sastāv no SIA “McCann Rīga”, SIA “Amie Export” un SIA “ex2” 50003257541 / 40203026023 / 40103959172 Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011 / Biķernieku iela 29 – 59, Rīga, LV-1039 / Egļu iela 10, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Personu apvienība, kas sastāv no SIA “McCann Rīga”, SIA “Amie Export” un SIA “ex2” 50003257541 / 40203026023 / 40103959172 Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011 / Biķernieku iela 29 – 59, Rīga, LV-1039 / Egļu iela 10, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1183143.62 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)