Diskusijas Čakstes kabinetā. Gunārs Kūtris

Diskusijas Čakstes kabinetā. Gunārs Kūtris

Šogad beidzas Valsts prezidenta Andra Bērziņa pilnvaras, un Latvija gatavojas Valsts prezidenta vēlēšanām, kas notiks 2015. gada jūnijā. Kas būs Latvijas prezidents? Uz tikšanos aicinājām Gunāru Kūtri, kurš ir otrais kandidāts, kurš oficiāli iesaistījies cīņā par valsts augstākās amatpersonas krēslu.
Tikšanās notika – Čakstes kabinetā (bibliotēkā), kas atrodas Kr. Valdemāra ielā 23, šobrīd viesnīca ”Valdemārs”. Interesenti varēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes neformālā gaisotnē. 

 

This year State President`s mandate ends. Latvia is getting ready for the President’s elections, to be held in June 2015. Who will be the Latvian president? We invited Mr Gunars Kutris for the discussion. He is the second candidate who is officially involved in the fight for the chair of the highest official.
The meeting took place in Čakste`s office (library), located in Kr. Valdemāra Street 23, now at the hotel  ” Valdemar ‘. The interested could ask questions and receive answers in an informal atmosphere.